Poziv na redovnu Skupštinu Udruge 15. listopada 2022. godine

  • Kategorija objave:Ostalo

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA Pozivamo Vas na godišnju skupštinu udruge SK Rovinj. Skupština će se održati 15. listopada 2022. godine, s početkom u 18:00 sati, u Sali za sastanke vatrogasne zajednice Rovinj-Rovigno, u Istarskoj 13a, sa sljedećim dnevnim redom: 1.    Usvajanje zapisnika sa prošle skupštine (dostupan na mrežnim stranicama); 2.    Izbor…

Poziv na redovnu Skupštinu Udruge 25. rujna 2021. godine

  • Kategorija objave:Ostalo

REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA Pozivaju se članovi Udruge na izvještajnu Skupštinu Udruge Streljački klub Rovinj koja će se održati dana 25. rujan 2021.godine (subota), u 18:00 sati na zračnoj streljani Istarska 13a, Rovinj-Rovigno. Svoje prijedloge možete dostaviti Izvršnom Odboru Udruge na: tajnik@streljackiklubrovinj.hr Moli se prisustvo svih članova Udruge. Predsjednik Izvršnog Odbora,…

Poziv na uplatu članarine 2021

  • Kategorija objave:Ostalo

Dragi članovi, sportaši, simpatizeri, Zbog globalne situacije uslijed epidemije korona virusa (COVID-19) naša udruga je u proteklih 15 mjeseci ostvarila manje prihoda od planiranog. Kako bi mogli nastaviti s planom rada i aktivnostima molimo vas za razumijevanje i pomoć u financiranju rada naše udruge, odnosno aktivnosti. Slijedom navedenog, pozivam sve…