Apel za očuvanjem struke sporta

  • Kategorija objave:Ostalo

Poštovani sportaši, roditelji i prijatelji sporta! Sportskim udrugama Roditeljima sportaša Sportskim djelatnicima Prijateljima sporta Svjedoci smo situacije koja se nikada nije desila u novijoj povijesti kada nam se život promijenio u dimenzijama o kojima nikada nismo ni sanjali da će se desiti. Život se doslovno, svakodnevno sve više paralizira u…