Streljački Klub Rovinj / Club di tiro a segno Rovigno
Adresa sjedišta: Istarska ulica 13A, Rovinj-Rovigno 52210
Adresa zračne streljane: Istarska ulica 13A, u podrumu ureda državnih službi
OIB: 20314190391
E-mail: info@streljackiklubrovinj.hr
Web: www.streljackiklubrovinj.hr
FB: www.facebook.com/streljackiklubrovinjrovigno/
RS: https://www.rovinjsport.com/index.php/klubovi/userprofile/skrovinj
Žiro račun: Privredna Banka Zagreb
IBAN: HR7923400091110656373
Tel:+385 52 813766

Predsjednik: Moris Popović
E-mail: predsjednik@streljackiklubrovinj.hr
Tel: +385 91 5061814
Tajnik: Rudolf Marić
E-mail: tajnik@streljackiklubrovinj.hr
Tel: +385 91 3535035
Trener: Goran Matošević
E-mail: trener@streljackiklubrovinj.hr
Tel: +385 97 7728040
Trener: Emin Kugić
E-mail: trener@streljackiklubrovinj.hr
Tel: +385 91 7818798

Strijelci streljačkog kluba rovinj na učki sa trenerom goranom matoševićem