DONATORI I SPONZORI

Željeli bismo se zahvaliti sljedećim pojedincima, tvrtkama i institucijama (abecednim redom) na njihovoj podršci u obliku materijalnih i/ili financijskih donacija:

A.G.P. d.o.o.
Agropharmacia d.o.o.
Avanti BC
Benčić d.o.o.
Eico d.o.o.
Geopremjer d.o.o.
Grad Rovinj-Rovigno
Građansko Streljačko Društvo Osijek 1784
Hrvatski streljački savez
Instrukt Projekt Rovinj d.o.o.
Maistra d.d.
Market Špeža
Miramare d.o.o.
Omnis j.d.o.o.
Pizzeria Dario
Privredna Banka Zagreb d.d.
Ranch Fortuna Steakhouse
Restaurant Maslina
Restaurant Brancin Da Nino
Restaurant Lookness
Ritoša Trgovine d.o.o.
Santa Terra Pucinum
Sap.Ing. d.o.o.
Sinclar Folia System
Special d.o.o.
Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno
Streljački Savez Istarske Županije
Tempered j.d.o.o.
Turistička Zajednica Grada Rovinja-Rovigno
Vendome j.d.o.o.
V.S. Obrt za popravak motornih vozila i plovila