CIVILNO STRELIŠTE "TURNINA" ROVINJ

Civilno strelište Turnina je sportsko rekreacijski objekt koji postoji od samih početaka aktivnosti sportskog streljaštva u Gradu Rovinju-Rovigno.
U suradnji s Gradom Rovinjom-Rovigno 2017. godine pokrenut je projekt rekonstrukcije i dogradnje postojećeg civilnog strelišta u sportsku građevinu prema Zakonu o Gradni i Zakonu o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, pravilniku o civilnim strelištima i ostalim mjestima određenim za vježbe gađanja.
Prva faza rekonstrukcije obuhvaća zemljane i građevinske radove, zaštita sportskog objekta od prilaska osoba i životinja, opremanje i početak rada.
Završetak prve faze predviđa se u 2022. godini.