Započela izgradnja civilnog strelišta “Turnina”

Započela izgradnja civilnog strelišta “Turnina”

Grad Rovinj-Rovigno započeo je s rekonstrukcijom civilnog strelišta Turnina u Rovinju. Prvi korak je upravo u tijeku, nasipava se teren kako bi se dobila potrebna visina u prostoru za poravnanje prostora vatrene linije.